Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται για τους οδηγούς που θα διέρχονται από την κοιλάδα των Τεμπών σε μερικούς μήνες.
Η κοινοπραξία «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου», που έχει την εκμετάλλευση της εθνικής οδού μέχρι το 2038, αλλάζει το σύστημα καταβολής διοδίων στην περιοχή με στόχο να μην μπορεί κανείς πλέον να ...